Công ty Verco

Công ty cổ phần tái cấu trúc doanh nghiệp Việt.

  1. Dịch vụ Tái cấu trúc.
  2. Dịch vụ M&A.
  3. Dịch vụ huấn luyện Public.
  4. Dịch vụ đào tạo Inhouse.
  5. Giải pháp chuyển đổi số.
  6. Giải pháp vốn cho doanh nghiệp.
Xem trang web: https://verco.vn/