Gốm sứ Minh Long

Gốm Sứ Minh Long 1 – Đại Lý Nhượng Quyền Hoàng Gia

  1. Bộ trà/ cà phê.
  2. Bộ đồ ăn.
  3. Bình hoa.
  4. Ca-ly sứ.
  5. Chén.
  6. Dĩa tròn.
  7. Nồi sứ dưỡng sinh.
  8. Bộ khay rượu.
  9. Thố
Xem trang web: https://minhlong1.net/