Salon The Color Bar

Thế Anh – Where hair meets art

  1. Cắt tóc tạo kiểu.
  2. Dịch vụ nhuộm.
  3. Dịch vụ uốn.
  4. Dưỡng & phục hồi tóc.