Vận tải Quốc tế Long Phan

Công ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Long Phan

  1. Kê khai hải quan.
  2. Dịch vụ vận tải quốc tế.
  3. Vận chuyển nội địa.
  4. Lắp ráp di dời nhà xưởng.
  5. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi.
  6. Cung cấp túi mềm flexitank.