Vận tải Quốc tế Meiji

Công ty TNHH quốc tế MEIJI

  1. Vận chuyển hàng hóa chuyên tuyến Hà Nội – Vĩnh Phúc – Việt Trì – TX.Phú Thọ – Yên Bái.
  2. Dịch vụ khai báo Hải Quan.
  3. Dịch vụ kho vận.
  4. Dịch vụ vận tải nội địa.
  5. Dịch vụ vận tải quốc tế.
  6. Dịch vụ khác